Sevgili Öğrencilerimiz,
Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.
2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listede yer almaktadır.
Öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:
- Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar)
- Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar ve kontenjanlarda belirtilen değişim süreleri
- Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar
- Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı
- Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı
- Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı
- Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına bir öğrenci hakkı
Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu 55’nin altında olan, akademik not ortalaması Lisans için 2.20/4.00, Lisanüstü için 2.50/4.00’nin altında olan, eksik belge veya geç belge teslim etme nedenleriyle başvurusu geçersiz olan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için başvuruları uygun bulunmamıştır.
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay yararlanılabilir. Ancak Üniversitemiz tarafından staj hareketliliğine yerleştirilen öğrenciler programdan hibeli olarak 2 aya kadar yararlanabileceklerdir. Toplam faaliyet süresi en az (60 gün) 2 aydır.
Erasmus öğrencilerinin işlemleri, öğrenci görüşme gün ve saatleri içerisinde (hafta içi  salı, çarşamba ve perşembe 10.00-11.00 ve 14.00 – 17.00 saatleri arasında) gerçekleştirilmektedir.
FERAGAT DURUMU
Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanıp hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat dilekçelerini 15 Mayıs 2019 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi Evrak Teslime ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.
Saygı ile bilgilerinize sunulur.
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Uluslarası Öğrenci
  • Bologna Süreci
  • Mevlana
  • Farabi
  • Erasmus +
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik