T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI
2017/2018 AKADEMİK YILI PERSONEL DERS VERME/ EĞİTİM ALMA
HAREKETLİLİĞİ İLANI
BAŞVURU SONUÇLARI

 • Üniversitemiz adına çıkılmış olan  bu ilan 1 Haziran 2016 – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütülen 2016-1-TR01-KA103-030087 numaralı projeye ait personel hareketliliğini (Personel Hareketliliği Ders Verme & Personel Hareketliliği Eğitim Alma) kapsamaktadır.
 • Seyahat süresi hariç, 3 gün hibe desteği sağlanacaktır. Ders verme faaliyeti en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.
 • Eğitim Alma süresi min. 3 iş günü olarak düzenlenmelidir.
 • Ulusal Ajans ile yapılan sözleşmeye göre ilana çıkılmış olan bu ek hibe,  1 Haziran 2016 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler içindir. Seçilen adaylar 31 Mayıs 2018’e kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken bu husus dikkate alınmalıdır.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Erasmus hibesinin yol hibesinin tamamı hareketlilikten önce ve toplam günlük hibenin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının Ziraat Bankası üzerinden belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.html) kullanılarak hesaplanmalıdır.

- 100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

- 500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

- 2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

- 3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

- 4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

- 8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1100 Avro

Harcırah hesaplama yöntemi: Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hayat Pahalılıklarına Göre Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe Miktarları EURO

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Hollanda, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, İsveç

144

2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan 126
3. Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovakya 108
 4. Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90


Personel Ders Verme Hareketliliği Sonuçları için Tıklayınız.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları için Tıklayınız. 

- Personel Ders Verme Hareketliliği için takip edilecek yol ve gerekli bilgi-formlar için tıklayınız. 

- Personel Eğitim Alma Hareketliliği için takip edilecek yol ve gerekli bilgi-formlara ulaşmak için tıklayınız.


İletişim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Programı
erasmus@cbu.edu.tr
Telefon: (0236) 201 11 20 – 22- 24

 • Erasmus +Gençlik Projeleri
 • Uluslarası Öğrenci
 • Bologna Süreci
 • Mevlana
 • Farabi
 • Erasmus +
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik