2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

Değerli Öğrencilerimiz,

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.  Lütfen sonuçlarla birlikte, aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.

1 - Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Seçilen adaylar bir yarı yıl için 4 aylık hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir. 

2 - Kontenjan kalmaması nedeniyle yerleştirilemeyen ve yedek kalan adaylar, seçim süreci sonrasında imzalanmış olan anlaşmaları kontrol ederek bu kontenjanların birinden hibesiz olarak yararlanmayı talep ederlerse, fakülte/enstitü koordinatörlerinin onaylayacağı bir dilekçe ile Koordinatörlüğümüze en geç 6 Nisan 2018 tarihine kadar başvurabilirler. Hali hazırda yerleşmiş olan adayların, yeniden başvuruda bulunmaları kabul edilmeyecektir.

3 - Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 6 Nisan 2018 günü mesai saati -17:00- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür.

4 - Başvuru sistemine eksik belge yüklemeden dolayı geçersiz başvuru olan başvurulara itirazlar kabul edilmeyecektir.

5 - Başvuru sistemine başvurusunu yapıp, belgelerini bölüm koordinatörüne teslim etmeyen geçersiz başvurulara ilişkin itirazlar kabul edilmeyecektir.

6 - Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.

7 -  Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

8 - Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Öğrenim Hareketliliği Yol Haritasını” dikkatle incelemelidir.

9 - Seçim sonuçlarına “app.int.cbu.edu.tr” portalına giriş yapılarak da erişilebilir.

10 - Lütfen duyurular sayfamızı ve “app.int.cbu.edu.tr” portalına kayıt için kullanılan e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için e-posta adresinize iletilecektir.

11 - Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen adaylar, “feragat” dilekçelerini 6 Nisan 2018 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüze iletmeleri halinde, gelecek Erasmus seçimlerinde -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Bu tarihten sonra Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

12 - Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

13 - Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına Erasmus Giden öğrenci linkinde bulunan “Belgeler ve Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.

Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

 
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Uluslarası Öğrenci
  • Bologna Süreci
  • Mevlana
  • Farabi
  • Erasmus +
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik