Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı New Horizons Staj Hareketliliği öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Programı New Horizons Staj Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listede yer almaktadır.

SIRALI PUAN LİSTESİ

Asil ve yedek öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:

- Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar)

- Üniversitemizin Erasmus+ İkili anlaşmalarında yer alan kontenjanlar ve kontenjanlarda belirtilen değişim süreleri

- Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar

- Akademik birimlere gelen-giden Erasmus+ öğrenci sayısı

- Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı

- Akademik birim içindeki öğrenim/staj hareketlilik sayısı

- Her bölüm/program ve Ana Bilim Dalına bir öğrenci hakkı

Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu 50’nin altında olan, akademik not ortalaması Lisans için 2.20/4.00, Lisanüstü için 2.50/4.00’nin altında olan ve eksik belge nedenleriyle başvurusu geçersiz olan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için isimleri listelerde yer almamıştır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay yararlanılabilir. Ancak Üniversitemiz tarafından staj hareketliliğine yerleştirilen öğrenciler programdan hibeli olarak 2 aya kadar yararlanabileceklerdir.

Erasmus öğrencilerinin işlemleri, öğrenci görüşme gün ve saatleri içerisinde (hafta içi her gün 10.00-11.00 ve 14.00 – 17.00 saatleri arasında) gerçekleştirilmektedir.

FERAGAT DURUMU

Erasmus+ Öğrenim/staj hareketliliğinden asıl olarak yararlanmaya hak kazanıp hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat dilekçelerini 10 Mayıs 2018 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi Evrak Teslime ulaştırmaları gerekmektedir. . Bu tarihten sonra Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

YEDEK ÖĞRENCİLER

Yedek kalan adaylar, hibesiz olarak yararlanmayı talep ederlerse, fakülte/enstitü koordinatörlerinin onaylayacağı bir dilekçe ile Koordinatörlüğümüze en geç 10 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurabilirler. Hâlihazırda yerleşmiş olan adayların, yeniden başvuruda bulunmaları kabul edilmeyecektir.

Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Erasmus Staj hareketliliği Yol Haritasını” dikkatle incelemelidir.

Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Uluslarası Öğrenci
  • Bologna Süreci
  • Mevlana
  • Farabi
  • Erasmus +
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik